Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia stanowi w psychiatrii podstawową metodę oddziaływania leczniczego. Trudno jednoznacznie wskazać jedną definicję tego typu oddziaływań. W zależności od przyjętego podejścia teoretycznego, psychoterapia jest określana jako sposób interpersonalnej perswazji, technologii behawioralnej, edukacji psychospołecznej, aż po sformułowania, które określają ją jako specjalistyczną metodę leczenia.

Psychoterapia jest stosowana głównie w zwalczaniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Sprawdza się przede wszystkim w leczeniu:

  • zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną,
  • zaburzeń osobowości u osób dorosłych,
  • zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się w okresie dzieciństwa i młodości,
  • zespołów behawioralnych, związanych z zaburzeniami natury fizjologicznej,
  • chorób somatycznych, których rozwój i przebieg jest ściśle powiązany z zakłóceniem procesów psychicznych,
  • uzależnień, ostrych i przewlekłych psychoz oraz zaburzeń afektywnych.

Psychoterapia to proces zmian uruchamiany przez psychoterapeutę, realizujących się głównie w obszarze aktualnych przeżyć pacjenta, a także w zakresie czynników warunkujących to przeżywanie (takich jak obraz siebie, cechy osobowości, postawy i przeświadczenia, ocena wydarzeń mających miejsce w przeszłości, itp.). Na skutek zachodzących zmian przeżywania dokonują się również przemiany w funkcjonowaniu jednostki w otoczeniu, a także w sposobach i skuteczności radzenia sobie w świecie.

Jaki jest główny cel psychoterapii?

Głównym celem psychoterapii jest przede wszystkim wyeliminowanie przyczyn warunkujących powstawanie zaburzeń psychicznych, odzyskanie kontroli nad własnym życiem, a także zrozumienie istoty szkodliwych doświadczeń życiowych oraz uwolnienie się od ich wpływu. Podjęte leczenie umożliwia pacjentowi kierowanie swoim życiem w sposób gwarantujący zaspokajanie własnych pragnień, stosowanie do realistycznie ocenionych możliwości.

Proces dokonujących się zmian jest również w dużej mierze zależny od sposobu działania terapeuty, jego wiedzy, doświadczenia, umiejętności, poglądów oraz tego, jakie podejście teoretyczne jest mu najbliższe. Zarówno cel, jak i sposób prowadzenia psychoterapii powinny być określane na podstawie specyfiki rozpoznanego zaburzenia, motywacji pacjenta do leczenia, umiejętności jego retrospekcji, itp.

Podstawowe rodzaje psychoterapii

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje psychoterapii:

  • psychoterapia psychodynamiczna, której podstawowym celem jest zmiana właściwości wewnątrz psychiki jednostki. Zgodnie z tą koncepcją teoretyczną, ustąpienie objawów zaburzenia, poprawa samopoczucia i zmiana funkcjonowania jednostki mogą nastąpić wówczas, gdy zostaną osiągnięte takie cele, jak: uwolnienie tłumionych uczuć, nabycie zdolności do odróżniania fantazji od rzeczywistości oraz dostrzeżenie rzeczywistych potrzeb i pragnień;
  • psychoterapia behawioralno-poznawcza, która jest oparta na założeniu, iż zaburzenia psychiczne stanowią wyuczone schematy zachowania, a ich leczenie ma polegać przede wszystkim na zmianie tych zachowań, dokonującej się poprzez proces oduczenia się reakcji niedostosowanych;
  • psychoterapia humanistyczna, opierająca się na przekonaniu, że zachowanie jednostki jest motywowane potrzebą rozwoju i dążeniem do zaspokajania własnych potrzeb, a wszystkie zaburzenia psychiczne są ściśle powiązane z negatywnymi doświadczeniami przeżywanymi w procesie zaspokajania owych potrzeb.

Profesjonalna pomoc psychoterapeuty

Jeśli zmagasz się z zaburzeniami osobowości, nerwicowymi lub jakimikolwiek innymi bądź nie radzisz sobie z kryzysami życiowymi, u nas możesz liczyć na profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną. Odwiedź naszą poradnię i przekonaj się, że dzięki psychoterapii możesz uporać się z chorobą, odzyskując poczucie sensu życia i szczęścia.

Psycholog i psychiatria

  • Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości (INZPiRO) - poradnia. Posiadają specjalistów psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.

INZPiRO
Sienna 72
00-833  Warszawa
tel. 601944242

Zobacz także:

Warszawa psychiatra

Warszawa psychiatra

Psycholog w Poznaniu - cennik

Psycholog w Poznaniu - cennik

Profesjonalna technika dentystyczna

Profesjonalna technika dentystyczna

Licówki Poznań

Licówki Poznań

https://www.optykrozmus.pl/rodzaje-soczewek-kontaktowych/nowe-szalone-kolory/soczewki-kolorowe-colourvue-mirror-oczy-jak-riddick_.asp

https://www.optykrozmus.pl/rodzaje-soczewek-kontaktowych/nowe-szalone-kolory/soczewki-kolorowe-colourvue-mirror-oczy-jak-riddick_.asp